Chiều ngày 28/01/2019 Trường THCS Quang Hán tổ chức Tuyên truyền 3 Văn kiện pháp lí trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc theo hình thức thi giữa các lớp.